Pobieranie plików DDD w TrackSystem

Konfiguracja plików DDD i jak to zrobić w TrackSystemie?

TrackSystem pozwala uzyskać pliki DDD z tachografów i kart kierowców. Nasz system wysyła te pliki w wiadomości e-mail, dzięki czemu można je przechowywać na komputerze lub w chmurze. Pliki DDD są zwykle używane do kontrolowania:

  • harmonogramu pracy i odpoczynku,
  • naruszenia użytkowania tachografu.

Czas przechowywania i harmonogram pozyskania plików DDD regulują zasady korzystania z tachografów. Na przykład w Polsce i Europie musisz pobierać pliki DDD co 28 dni z karty kierowcy i co 90 dni od tachografu. Pliki te będą przechowywane przez 12 miesięcy.

Możesz wybrać jeden z dwóch sposobów uzyskania plików DDD:

  • automatycznie, według harmonogramu;
  • ręcznie, na żądanie.

W kilku krajach dozwolone jest przechowywanie plików DDD bez informacji o firmie, która jest właścicielem pojazdu. Możesz pobrać niekompletny plik DDD, jeśli jest to dla Ciebie wystarczające.

Jak pobrać pliki DDD?

Aby otrzymać pliki DDD, przejdź do „Urządzenia i ustawienia”:

  • wprowadź numer karty firmowej i wybierz interwał pobierania:

  • podaj adres e-mail, na który ma być wysłany plik. Możesz wybrać kilka adresów e-mail.

  • Jeśli potrzebujesz jakiegoś konkretnego pliku i nie chcesz planować jego pobierania – wybierz „Dostarcz pliki DDD przez e-mail”, aby od razu uzyskać żądany plik.

Do pobrania plików DDD, musisz podłączyć czytnik kart za pomocą karty firmowej i uruchomić aplikację TachoAuthClient. Aplikacja poprosi o wstawienie numeru karty firmowej. Możesz pobrać tę aplikację od swojego menedżera.

Pobieranie plików DDD z urządzenia zajmuje od 5 do 10 minut. Po ich otrzymaniu nasz system prześle dane w wiadomości e-mail.

Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich modeli tachografów zintegrowanych z TrackSystem.

Podsumowując do pobierania plików DDD jest niezbędne posiadanie urządzenia GPS z obsługą tachografu. Obecnie nasza platforma obsługuje:

BCE Tacho
GalileoSky 5.0

Trwają prace programistów nad integracją urządzeń:
Teltonika FM6300/6320, FMB630 and FMB640

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.