Jak zainstalować FMB920 w TrackSystem?

Ten rok zapewne zaczął się dobrą ceną dla urządzenia FMB920 i jest to obecnie najlepsza na rynku oferta monitorowania pojazdów.

Zapraszamy wszystkich do zakupu urządzenia oraz konfiguracji w TrackSystem. Cały proces opisaliśmy w linkach poniżej i zapraszamy do naszych materiałów.

Oczywiście, jeżeli nie masz ochoty przechodzić całego procesu konfiguracji to napisz do nas support@tracksystem.pl

Poniżej zamieściłem film, w którym pokazano, jak prawidłowo zainstalować kartę SIM i jak prawidłowo podłączyć urządzenie w samochodzie. Lektura obowiązkowa jeżeli chcesz zainstalować poprawnie i samodzielnie urządzenie.

Zakładam, że urządzenie ma już kartę SIM i możesz podłączyć się kablem USB i rozpocząć konfigurację, która opisałem w następnym kroku.

  • Zainstaluj kartę SIM w urządzeniu.
Karta SIM (Duża)

Podłącz się z urządzeniem do komputera za pomocą kabla micro USB.

Podłącz zasilanie do urządzenia za pomocą kabla zasilania dostarczonego z urządzeniem lub wcześniej przygotowanego. Po podłączeniu urządzenia do zasilania i komputera uruchom aplikację do konfiguracji. Aplikacja uruchomi się i wskaże port na którym podłączono urządzenie. Kliknij na nie, wybierając myszką.

Wybierz po lewej stronie menu aplikacji opcję GPRS, następnie wprowadź w polu Domain numer IP serwera 52.57.1.136 i port 47776

Teraz w polu APN wpisz nazwę sieci APN dla twojego operatora. Przeważnie jest to wartość: internet

Listę nazw APN dla różnych operatorów znajdziesz tutaj. Lista APN operatorów GSM.

Ustaw zalecane wartości Akwizycji danych.
Minimalna wartość dla pojazdu w połączeniu z siecią domową to:
Na stopie – 300 sek
Ruch – 60 sek
Oznacza to, że urządzenie będzie pobierać jeden punkt co 60 sekund, co 1 km, gdy jest szybsze lub jeśli kąt skrętu jest mniejszy niż 33.
Te same ustawienia należy wprowadzić dla roamingu i innej nieznanej sieci.
Użycie niższych wartości spowoduje wzrost danych i kosztów transmisji, ale nie wpłynie to na pracę naszych serwerów.

Opcjonalnie w zakładce SMS/Ustawienia połączeń możemy wpisać numer telefonu naszej karty SIM do bezprzewodowej konfiguracji lokalizatora, następnie ustawić swój login i hasło, aby wysyłać komendy SMS do lokalizatora Teltonika FMB920. Pozwoli to na konfigurację urządzenia przez SMS w przyszłości.

Na koniec zachowaj konfigurację do urządzenia.

Urządzenie jest gotowe do pracy. Teraz zarejestruj konto w serwisie https://gps.tracksystem.pl i aktywuj urządzenie w systemie. Wybierając FMB920 i wprowadzając numer telefonu urządzenia z numerem kierunkowym czyli +48123123123 oraz nazwę APN internet (dla operatorów w Polsce).

Po aktywowaniu urządzenia system jest gotowy do pracy. Jak coś poszło nie tak zawsze możesz się do nas odezwać. Pomożemy.

https://www.tracksystem.pl/docs/lokalizatory/teltonika/teltonika-fmb920/