1. Home
  2. Instrukcja użytkownika Tr...
  3. Rozpoczęcie
  4. Praca z tagami

Praca z tagami

Praca z tagami

„Tag” to etykieta lub słowo kluczowe używane do szybkiego i łatwego wyszukiwania. W naszych tagach systemowych znajdziesz potrzebne miejsca, pracowników, zadania i pojazdy. Możesz tworzyć tagi zgodnie z własnymi potrzebami.
Użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi utworzonymi znacznikami z sekcji menu Konto. Możesz edytować lub usuwać tagi, które nie są już potrzebne.
Otwórz menu rozwijane Konto w lewym górnym rogu i kliknij „Tagi”.

W otwartym oknie zobaczysz pełną listę utworzonych tagów. Tutaj możesz łatwo dodawać, edytować lub usuwać tagi.
Jeśli masz wiele utworzonych tagów i potrzebujesz znaleźć konkretny, po prostu wpisz jego nazwę w polu Szybkie wyszukiwanie.

Listę znaczników można sortować według nazwy lub koloru. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na odpowiedniej kolumnie.

Tworzenie nowych tagów
Naciśnij , aby dodać nowy tag. Wpisz losową nazwę, a następnie w razie potrzeby wybierz kolor. Kliknij Zapisz.

Edytowanie tagów
Wybierz potrzebny tag z listy i naciśnij 

Usuwanie tagów
Wybierz tag, który nie jest już potrzebny i naciśnij klawisz 
W wyskakującym okienku naciśnij Tak, aby potwierdzić usunięcie.