1. Home
  2. Instrukcja użytkownika Tr...
  3. Rozpoczęcie
  4. Konto użytkownika

Konto użytkownika

Poświadczenia użytkownika

Aby uzyskać dostęp do konta użytkownika, należy wprowadzić login (tj. Adres e-mail) i hasło.

Rodzaje kont użytkowników

Można wybrać trzy typy użytkowników:

  • Indywidualny
  • Osoba prawna
  • Przedsiębiorca indywidualny.

Te typy reprezentują typowych użytkowników z odpowiednimi polami, tj. Numer dokumentu tożsamości, numer VAT, dane bankowe itp., Które można wykorzystać do informacji rozliczeniowych użytkownika.