1. Home
  2. Instrukcja użytkownika Tr...
  3. Rozpoczęcie
  4. Aktywacja urządzenia

Aktywacja urządzenia

Automatyczna vs Ręczna

Jest kilka informacji, których powinieneś się nauczyć, aby lepiej zrozumieć, jak działa system, gdy użytkownik aktywuje nowe urządzenie na platformie. Chodzi o automatyczną i ręczną konfigurację urządzenia do połączenia z serwerem.

Automatyczna konfiguracja

Jedną z najbardziej niesamowitych funkcji jest automatyczna konfiguracja urządzenia. Zasadniczo urządzenia można konfigurować w pełni automatycznie, bez konieczności uprzedniej konfiguracji za pomocą kabli USB, sterowników, narzędzi konfiguracyjnych, skomplikowanych poleceń SMS itp. To naprawdę bardzo podoba się użytkownikom i zespołom obsługi technicznej. Ale jak to działa?

W rzeczywistości te podstawowe parametry, które muszą zostać skonfigurowane dla pierwszego udanego połączenia, są wysyłane automatycznie przez SMS z serwera do urządzenia:

  • Ustawienia APN dla wybranego dostawcy sieci GSM
  • Adres serwera i port
  • Inne parametry, które są mniej ważne, ale nadal istotne (tj. Tryb śledzenia), będą przesyłane kanałem GPRS, gdy urządzenie ustanowi swoje pierwsze połączenie z serwerem.

Tak więc, gdy użytkownik aktywuje nowe urządzenie, zostanie poproszony o wprowadzenie numeru telefonu karty SIM. System próbuje określić, które ustawienia APN powinny zostać zastosowane przez prefiks DEF numeru telefonu (za bazą jest baza danych), jeśli nie zostanie znaleziony – wówczas użytkownik zostanie poproszony o ręczne wprowadzenie ustawień APN. Po zakończeniu kilka wiadomości SMS zostanie wysłanych do urządzenia. Urządzenie musi być włączone i mieć możliwość odbierania tych wiadomości. Za minutę urządzenie powinno być w trybie online.

Ręczna konfiguracja

Mimo że korzystamy z bramek SMS z zasięgiem ogólnoświatowym, w niektórych krajach polecenia M2M wysyłane jako wiadomości tekstowe SMS mogą nie działać poprawnie. Powody mogą być związane z lokalnymi przepisami antyspamowymi, które nakładają ograniczenia na nazwę nadawcy wiadomości, długość tekstu wiadomości, tekst binarny, itp. Mogą również pojawić się problemy techniczne, np. Specjalne symbole, takie jak $, #,% nie przejdą przez wszystkie węzły sieci z powodzeniem.
Jeśli automatyczna konfiguracja nie powiedzie się, pozostają dwie opcje:

  • Podstawowe parametry można konfigurować ręcznie, szczególnie poświadczenia APN, adres serwera i port. Port serwera i adres IP dla konkretnego modelu urządzenia można znaleźć w sekcji Urządzenia na naszej stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia, zapoznaj się z jego instrukcją.
  • Użyj lokalnej bramki GSM. Możesz korzystać z popularnych usług dostarczania wiadomości SMS, takich jak Twilio i Nexmo lub dowolne inne centrum SMS w swoim kraju, które obsługuje standardowy protokół komunikacyjny SMPP v 3.4, lub nawet własną bramę SMS, na przykład NeoGate firmy Yeastar. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji, jeśli chcesz, aby Twoja usługa była połączona z konkretną lub lokalną bramą GSM.