1. Home
  2. Instrukcja użytkownika Tr...
  3. Opis funkcjonalności Trac...
  4. Raportowanie i analityka

Raportowanie i analityka

Potężna analityka
Kompleksowe raporty do osiągnięcia
doskonałości operacyjnej i opłacalności

Zmień dane w przychody
Analizuj i porównuj koszty floty, wydajność pracy mobilnych pracowników
i zachowania podczas jazdy dzięki różnym raportom i narzędziom analitycznym oferowanym przez TrackSystem.

Tylko odpowiednie raporty analityczn

Przełożeni, księgowi i analitycy mogą natychmiast otrzymać wszystkie niezbędne dane do swojej pracy.

Podobnie dostęp użytkowników do raportów może być ograniczony. Pozwala odciąć niepotrzebną funkcjonalność i skupić się na tym, co niezbędne.

Wizualizuj dane, aby zobaczyć więcej

Tabele wizualne, paski kolorów i wykresy kołowe pozwalają intuicyjnie odbierać dane. Wszystkie pomoce wizualne są interaktywne, jeśli najedziesz na nie myszą.

Uzyskaj szczegółowe informacje i podsumowanie. Aby przeprowadzić analizę porównawczą, zagreguj dane według okresów i grup obiektów.

 

Decyzje oparte na danych
Przyjemna dla oka grafika, wykresy i żywe tabele pozwalają na kompleksową analizę procesów biznesowych,
poprawiają dokładność prognozowania, identyfikują punkty krytyczne i podejmują kroki we właściwym kierunku.

Odbieraj raporty na e-mail
Ustal harmonogram i otrzymuj raporty e-mailem z niezbędną regularnością. Udostępniaj informacje kolegom, w tym ich na liście odbiorców.

Eksportuj do formatu Excel i PDF
Zapisuj raporty w wygodnym formacie do drukowania, pracy z danymi offline lub korzystania z nich w aplikacjach zewnętrznych.
Interfejs API do komunikacji między programami

System raportowania TrackSystem udostępnia zaawansowane narzędzia API do wymiany i przetwarzania informacji za pośrednictwem żądań HTTPS z innych aplikacji.