1. Home
 2. Instrukcja użytkownika Tr...
 3. Interfejs WWW TrackSystem
 4. Reguły alarmów

Reguły alarmów

W aplikacji Reguły alarmów użytkownik może ustawić warunki, zgodnie z którymi system rejestruje zdarzenia i wysyła powiadomienia do użytkownika.

Kiedy serwer otrzymuje nową porcję danych z urządzenia, sprawdza, czy warunki ustawione przez klienta są prawdziwe, czy fałszywe dla tych danych. Jeśli są prawdziwe, serwer generuje zdarzenie, rejestruje je i natychmiast wysyła powiadomienia SMS, e-mail lub głosowe, określone przez użytkownika.

Dwa rodzaje wydarzeń

Zdarzenia można rejestrować na dwa sposoby:

 • Zdarzenia generowane przez urządzenie. Zdarzenia te są wyzwalane przez pewne zdarzenia fizyczne zarejestrowane przez czujniki lub wejścia urządzenia. Przykłady: przycisk awaryjny, zmiana wejścia AVL, wypadek samochodowy, ostra jazda itp. Lista takich zdarzeń jest różna i zależy od modelu urządzenia.
 • Zdarzenia wykryte przez logikę serwera. Wydarzenia tego typu nie mają związku z modelem urządzenia i mogą dotyczyć dowolnego urządzenia. Przykłady: wejście do strefy geofence, przekroczenie ograniczenia prędkości, utrata połączenia GSM, długi okres bezczynności, zboczenie z trasy, przekroczenie zakresu wartości czujnika itp.

Reguły utworzone automatycznie

Najczęściej używane reguły zostaną utworzone automatycznie, gdy użytkownik aktywuje nowe urządzenie. Na przykład, jeśli osobisty lokalizator GPS ma przycisk awaryjny, nowa reguła „naciśnięto przycisk SOS” zostanie utworzona automatycznie. Użytkownik może edytować tę regułę, np. dodać powiadomienia SMS / e-mail lub zawiesić regułę, jeśli jej nie potrzebuje.

Dodawanie reguł

Użytkownik może stworzyć tyle reguł, ile potrzebuje. Istniejące reguły są wymienione na liście reguł po lewej stronie aplikacji Reguły alarmów.

Kreator reguł

Aby dodać nową regułę, kliknij Dodaj regułę w lewym górnym rogu. Pojawi się wyskakujące okienko z kreatorem:

Kontynuuj z kreatorem:

 1. Nazwa reguły. Tylko etykieta umożliwiająca nazwanie reguły i odróżnienie jej od innych tworzonych reguł.
 2. Lista powiązanych zasobów. Zaznacz zasoby, do których chcesz zastosować tę regułę. Możesz wybrać wiele zasobów.
 3. Typ wydarzenia. Wybierz typ zdarzenia, które chcesz wykryć. Elementy, które nie są dostępne dla wybranych modeli urządzeń, zostaną wyłączone.

Po kliknięciu przycisku Dalej zobaczysz pozostałe parametry, aby zakończyć działanie kreatora reguł:

 1. Specyficzne parametry wydarzenia. Na przykład w przypadku przekroczenia ograniczenia prędkości będzie to ograniczenie prędkości.
 2. Geostrefa (opcjonalnie). Możesz ograniczyć regułę do określonej strefy geofence, np. dla zdarzenia przekroczenia prędkości można zdefiniować różne strefy: 60 km / h dla obszaru miasta i 110 km / h dla obrzeża miasta.
 3. Dzień tygodnia i godzina (opcjonalnie). Regułę można zastosować tylko do zdarzeń wywołanych w określonym zakresie czasu i dniach tygodnia. Poniższy rysunek przedstawia harmonogram „w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00”.

Powiadomienia

Możesz zdefiniować listę adresów e-mail i numerów telefonów, na które będą wysyłane powiadomienia o zdarzeniach. Jeśli ta lista jest pusta, zdarzenie zostanie po prostu zarejestrowane i pokazane w raportach i historii zdarzeń. Użytkownik może edytować treść powiadomienia.

Zawieś regułę

Możesz tymczasowo zawiesić regułę bez jej usuwania. Aby to zrobić, po prostu naciśnij przycisk Wstrzymaj lub Aktywuj, aby przywrócić.

Lista reguł

Istniejące reguły ustawione przez użytkownika są wymienione w lewej sekcji aplikacji Reguły. Po dodaniu przez użytkownika nowej reguły zostanie ona zapisana na liście reguł.
Aby ułatwić obsługę, reguły są posortowane w kategorie zgodnie z celem, na przykład „Ruch”, „Bezpieczeństwo”, „Stan urządzenia” i tak dalej. Użyj szybkiego wyszukiwania, aby przefiltrować listę reguł według nazwy reguły lub etykiet zasobów, których dotyczy problem.

Rodzaje alarmów

W tej sekcji opisano typy alarmów dostępnych w TrackSystem.

Ruch

Wejście lub wyjście w geostrefę.

Geostrefa to ograniczony obszar na mapie. Jest stworzony, aby kontrolować lokalizatory wewnątrz i na zewnątrz obszaru.

Na naszej platformie geostrefy służą do wyznaczania wirtualnego obwodu. Otrzymasz powiadomienia, gdy Twoje obiekty przekroczą granice. Na przykład, jeśli jakieś maszyny budowlane opuszczą strefę, szef otrzyma powiadomienie e-mailem lub SMS-em.

Przekraczanie prędkości.

Nasz system śledzenia GPS pozwala kontrolować przekraczanie prędkości. Ograniczenie prędkości, które ustawisz samodzielnie.

Możesz utworzyć jedną lub kilka reguł, aby kontrolować prędkość swoich kierowców. Gdy system naprawi przekroczenie prędkości, otrzymasz powiadomienie SMS lub e-mail.

Wykrywanie stanu parkowania

Niektóre organizacje chcą kontrolować czas jazdy swoich pojazdów. Na przykład pojazdów nie należy używać poza służbą. Tak więc ta zasada pomaga zachować świadomość początku / końca podróży. Wysyła powiadomienia na Twój adres e-mail lub numer telefonu o stanie parkowania Twoich obiektów.

Planowanie / Harmonogram

Odchylenie od trasy

Niektóre firmy kontrolują trasy ruchu swoich pracowników. Za pomocą aplikacji „Geofences” możesz wyznaczyć ścisłą trasę. Następnie należy ustawić tę regułę, aby kontrolować odchylenia. Otrzymasz SMS-y lub e-maile o złamaniu reguły.

Zmiana statusu pracy

Za pomocą funkcji „Statusy pracy” pracownicy mobilni mogą wskazać, co w danej chwili robią i poinformować o swojej gotowości do rozpoczęcia nowego zadania, wybierając odpowiedni punkt z listy utworzonej przez przełożonego. Dzięki temu po uruchomieniu reguły „Zmiana statusu pracy” system monitorujący będzie informował o zmianach w aktualnym statusie Twoich pracowników (np. Wolny, rozpoczęty pracę) za pomocą wiadomości SMS lub e-mail.

Wykonanie zadań

Ta funkcja doskonale nadaje się dla firm z dużą liczbą pracowników mobilnych. Konfigurując regułę, możesz kontrolować proces wykonywania zadań, a także otrzymywać powiadomienia o przesłanych formularzach. System poinformuje Cię o zdarzeniu SMS-em, e-mailem lub poprzez powiadomienie push w aplikacji mobilnej „X-GPS Monitor”.

Zaplanowane wizyty

Reguła służy do śledzenia wizyt w obszarach przez stare urządzenia TrackSystem.

Paliwo i ekologiczna jazda

Nadmierna praca na biegu jałowym

Funkcja ta przydaje się posiadaczom floty lub kilku samochodów, gdyż daje możliwość obniżenia kosztów paliwa. Pomaga także kontrolować kierowców. Jeśli pojazd stoi nieruchomo, ale zapłon jest włączony, system wyśle ​​Ci powiadomienie SMS lub e-mail. Po zakończeniu nadmiernej pracy na biegu jałowym otrzymasz również powiadomienie. Dlatego zawsze możesz być świadomy nadmiernej pracy silnika na biegu jałowym.

Zmiana poziomu paliwa

Zasada ta ma na celu pomóc w monitorowaniu poziomu paliwa w czasie rzeczywistym poprzez otrzymywanie natychmiastowych powiadomień o wszelkich drastycznych zmianach poziomu paliwa: spadkach lub wzrostach. Powiadomienia można wysyłać SMS-em i / lub e-mailem.
Przed utworzeniem reguły dodaj i skonfiguruj czujnik poziomu paliwa, który chcesz monitorować.

Ciężka jazda

Wiele trackerów GPS do pojazdów ma wbudowany wykrywacz trudnej jazdy. Stale kontroluje wartość przyspieszeń podczas przyspieszania, hamowania i zakrętów. Ta funkcja daje możliwość kontrolowania jakości jazdy pracowników.

Po pierwsze należy skonfigurować wykrywanie ostrej jazdy i stworzyć regułę „ostra jazda”, zawsze będziesz wiedzieć, kiedy samochód przekroczy wartości graniczne, system naprawi odpowiednie zdarzenie. Ponadto zdarzeniami związanymi z „trudną jazdą” można sterować za pomocą powiadomień i raportów.

Bezpieczeństwo

Naciśnięcie przycisku SOS

Przycisk SOS daje świetną możliwość zwrócenia się o pomoc w ekstremalnych sytuacjach. Na przykład, jeśli Twoje dziecko naciśnie ten przycisk, natychmiast otrzymasz SMS-a lub e-mail.

Autogeostrefy

Funkcja autogeostrefy zapewnia bezpieczeństwo Twojego urządzenia. Gdy pojazd jest zaparkowany, urządzenie utworzy wokół niego strefę geofence. Jeśli pojazd przekracza granicę, zaalarmuje właściciela.

Wykrywanie upadku

Alarm wykrycia upadku może służyć do informowania personelu medycznego i wezwania natychmiastowej pomocy.

Nieautoryzowany ruch

Musisz mieć pewność, że Twój samochód będzie bezpieczny podczas Twojej nieobecności. W przypadku, gdy twój pojazd jest wyłączony, ale samochód z zamontowanym trackerem zacznie się poruszać, platforma poinformuje cię o tym nieautoryzowanym ruchu. Funkcja ta przydaje się np. Podczas ewakuacji lub porwania samochodu. System poinformuje Cię o tym SMS-em / e-mailem.

Wypadek samochodowy

Śledź nawyki kierowcy podczas jazdy.
Twoja przesyłka może również pozostać na torze i będzie w stanie szybko zareagować w przypadku wykrycia wypadku samochodowego.
Zasady związane z automatyczną kontrolą
Ten alert pomoże śledzić różne funkcje: stan trybu bezpieczeństwa; Tłumienie sygnału GSM; Nieautoryzowany ruch; Zapłon; Otwieranie drzwi, maski i bagażnika; Wyłączanie zewnętrznego zasilania. Używany do urządzeń Wondeproud.

Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS)

Zasady ADAS pomogą Twojemu kierowcy być bardziej skoncentrowanym. System zaalarmuje, jeśli wykryje którekolwiek z następujących zdarzeń:

 • Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu
 • Ostrzeżenie przed kolizją
 • Ostrzeżenie monitorowania ruchu
 • Pedy w strefie niebezpiecznej
 • Ostrzeżenie przed kolizją pedałów
 • Rozpoznawanie znaków drogowych
 • Identyfikacja za pomocą RFID / iButton
 • Event powiadomi Cię, że nowy klucz RFID został odczytany przez urządzenie.
 • Zmiana kierowcy
 • Zasada „Zmiana kierowcy” będzie przydatna dla organizacji, w których wielu kierowców korzysta z tego samego pojazdu. Po skonfigurowaniu tej funkcji zawsze będziesz wiedzieć, kto w danej chwili prowadzi; system poinformuje Cię przez SMS lub e-mail, który wskazałeś, a także wyśle ​​powiadomienia do aplikacji X-GPS.Monitor.

Uwaga: Reguła „Zmiana kierowcy” jest dostępna tylko dla urządzeń z podłączonym czytnikiem RFID lub iButton (lub innego sprzętu do identyfikacji kierowcy).

Jazda zmęczona

Alert powiadomi wysyłkę w przypadku wykrycia zmęczenia kierowcy. Terminowe wykrywanie zmęczenia ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypadkom, ograniczania strat i kontrolowania zdrowia pracowników.

Monitorowanie dystansu społecznego

Zasada monitorowania dystansu społecznego pozwala pracownikom wiedzieć, czy się skrzyżowali i czy naruszyli dystans osobisty.

W tej chwili zasada ta wspiera urządzenie Teltonika GH5200 jako poręczną naszywkę, którą można nosić na szyi.

Jeśli odległość między pracownikami nie jest zachowana, na platformie pojawi się ostrzeżenie, a urządzenie wibruje i wydaje dźwięk. Istnieje możliwość dorobienia jakiejś obręczy z dynamitem, która w razie problemów odpali głowę lub zrobi inne ała niedobremu pracownikowi. (żart od redakcji:)

Urządzenie

Lokalizator wyłączył się lub utracił połączenie

Czasami połączenie może zostać utracone z różnych powodów. Na przykład brak sygnału GSM w lokalizacji lokalizatora lub niski poziom naładowania baterii. W takich przypadkach system naprawi to w historii zdarzeń i poinformuje Cię o tym SMS-em lub e-mailem.

Zawilgocony sygnał GSM

Niektóre lokalizatory mogą śledzić zakłócenia odbioru sygnału GSM przez urządzenie. Pomaga to zapobiec próbom kradzieży samochodu.

Niski poziom baterii

Większość trackerów GPS ma wewnętrzną baterię i może pracować autonomicznie od 10 do 20 godzin. Czas pracy zależy od pojemności akumulatora i warunków pracy. Nie zapominając o naładowaniu baterii możesz ustawić zasadę „Niski poziom baterii”. Gdy masz mniej niż 30% naładowania, otrzymasz automatyczne powiadomienie o konieczności naładowania baterii poprzez SMS, e-mail, powiadomienie push lub automatyczne połączenie telefoniczne.

Czujnik bransoletki

Używany do osobistych trackerów bransoletek do powiadamiania władz w przypadku nieautoryzowanego usunięcia.

Uruchomił się alarm samochodowy

Otrzymuj powiadomienia, gdy system alarmowy pojazdu się wyłączy. Zapobiegaj kradzieży i w razie potrzeby powiadom wysyłkę.

Tracker odłącza się od obiektu

Upewnij się, że Twoje towary są doskonale śledzone i otrzymuj powiadomienia, gdy lokalizator zostanie usunięty z obiektu.

Brak zasilania zewnętrznego

Jeśli masz kilka pojazdów z zamontowanymi trackerami, ta zasada jest dla Ciebie bardzo przydatna! Otrzymasz powiadomienie SMS lub e-mail, gdy jakiś nieuczciwy pracownik spróbuje odciąć zewnętrzne zasilanie.

Start zapłonu w trybie alarmowym

Reguła jest dostępna dla modeli z tak zwanym „trybem alarmowym”, który jest aktywowany zgodnie z określonymi warunkami (na przykład, jeśli zapłon jest wyłączony i nie ma wibracji przez ponad 10 minut). System poinformuje Cię o włączeniu zapłonu w tym trybie.

Otwarcie maski / drzwi w trybie alarmowym

Reguła jest dostępna dla modeli z tak zwanym „trybem alarmowym”, który jest aktywowany zgodnie z określonymi warunkami (na przykład, jeśli zapłon jest wyłączony i nie ma wibracji przez ponad 10 minut). System powiadomi Cię, jeśli w tym trybie zostaną otwarte drzwi lub maska.

Włączanie / wyłączanie trybu alarmowego

Ta reguła generuje powiadomienia „trybu alarmu” na urządzeniach, na których ta funkcja jest dostępna.

Raport lokalizacji na żądanie

W przypadku niektórych urządzeń ręczne żądanie współrzędnych jest dostępne za pośrednictwem kanału SMS lub GPRS w przypadku, gdy lokalizator zasnął i wyłączył moduł GPS. Współrzędne można zażądać, klikając przycisk Odśwież w widgecie lokalizacji.

Ta reguła powiadomi Cię o odpowiedzi każdego trackera na takie żądanie.

Podłączenie / odłączenie do portu OBDII

Urządzenia śledzące OBD często mają bardzo słabe baterie i szybko się wyczerpują, jeśli są odłączone.

Ta reguła powiadomi Cię o odłączeniu trackera, abyś mógł szybko zareagować, zanim urządzenie się rozładuje.