1. Home
  2. Instrukcja użytkownika Tr...
  3. Interfejs WWW TrackSystem
  4. Wehikuł czasu

Wehikuł czasu

Wehikuł czasu to aplikacja, która pozwala na odtwarzanie trasy przejazdu na mapie. Wehikuł czasu to narzędzie, które umożliwia odtworzenie historii ruchu Twoich aktywów w dowolnym wybranym dniu – tak jakbyś podróżował w przeszłości.

Jak korzystać z wehikułu czasu

Wybierz zasoby z listy obiektów. Możesz wziąć tylko jedną lub wybrać wiele.
Kliknij przycisk wehikuł czasu pod listą. Znajduje się obok przycisków Tras i Zdarzeń.

 

Na dole ekranu zobaczysz panel narzędzia, w którym zostaną wymienione Twoje zasoby.

Wybierz datę, którą chcesz odtworzyć. Możesz także ustawić różne opcje, takie jak prędkość odtwarzania, wyświetlanie ścieżek i wydarzeń na mapie itp.

Kliknij przycisk Odtwórz. Zobaczysz ruch animowanych zasobów, a kursor na dole wskaże Ci porę dnia.
Aby wyjść z narzędzia, kliknij przycisk Powrót do przyszłości, który znajduje się w prawym górnym rogu dolnego panelu.