1. Home
  2. Instrukcja użytkownika Tr...
  3. Interfejs WWW TrackSystem
  4. Obiekty

Obiekty

Lista obiektów

Zasoby użytkownika są wymienione na liście obiektów. Jest to małe okno na mapie, które można przesuwać i przesuwać na ekranie.

W razie potrzeby możesz także zwinąć i rozwinąć listę obiektów. Aby to zrobić, kliknij znak strzałki w jego nagłówku.

Funkcje

Grupy. Możesz łączyć obiekty w grupy, nadawać nazwy tym grupom i przypisywać im różne kolory. Zarządzanie grupami można wykonać w aplikacji Urządzenia.

Status. Kolor okręgu w pobliżu nazwy obiektu ma znaczenie – pokazuje aktualny stan urządzenia.
Zielony: lokalizacja jest ustalona, ​​urządzenie jest online
Niebieski: lokalizacja nie jest poprawiona (stara), urządzenie jest online
Czerwony: urządzenie jest w trybie offline
Szary: urządzenie jest właśnie zarejestrowane, czeka na pierwsze połączenie

Wybór wielu obiektów. Pozwala na zastosowanie narzędzi dla kilku obiektów naraz. Na przykład skaluj mapę automatycznie, aby wyświetlić wszystkie wybrane obiekty, wyświetlić ślady wybranych obiektów.

Pokaż narzędzia. Sortuj listę według nazwy, według statusu lub odległości od wybranego punktu odniesienia na mapie. Filtruj listę według nazwy obiektu. Wyświetl w grupach lub jako zwykłą listę.

Skaluj mapę. Jeśli ta opcja jest włączona, mapa skaluje się automatycznie, tak aby pasowała do wszystkich zasobów na ekranie, nawet ruch zasobów.

Wyświetlanie preferencji. Pozwala wybrać preferencje wyświetlania etykiet ścieżek, zdarzeń na mapie, śladów i animacji podczas przenoszenia zasobów.

Powiązane narzędzia

Po wybraniu lub kliknięciu pozycji na liście obiektów dostępnych jest wiele narzędzi.

Widok zasobu i szczegółowe informacje.

Kliknięcie elementu na liście obiektów lub kliknięcie obok żądanego obiektu spowoduje, że mapa skupi się na tym obiekcie. Również w dolnej części ekranu możesz zobaczyć pasek widżetów z dodatkowymi informacjami.

Widok historii

Po wybraniu jednego lub wielu elementów na liście obiektów, poniżej listy znajdują się trzy przyciski narzędzi:

  • Trasy. To narzędzie pozwala zobaczyć ślady na mapie
  • Zdarzenia. Pokaż wydarzenia na mapie dla wybranego zakresu dat / czasu.
  • Wehikuł czasu. Odtwórz historię przeniesienia zasobów w konkretnym dniu, korzystając z animacji.

Menu kontekstowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pozycję na liście obiektów otrzymasz menu kontekstowe. Zawiera linki do narzędzi z innych aplikacji, które można zastosować do wybranego obiektu.