1. Home
 2. Instrukcja użytkownika Tr...
 3. Interfejs WWW TrackSystem
 4. Historia trasy

Historia trasy

Widok trasy jest jednym z podstawowych narzędzi często używanych do przeglądania historii lokalizacji. Zapewniamy potężny i łatwy sposób przeglądania śladów dla wybranego zakresu dat i godzin.

Podgląd Trasy

Możesz pobrać listę tras i wyświetlić je na mapie – dla dowolnego zakresu dat poniżej ograniczenia zgodnie z planem taryfowym.

 1. Wybierz wymagane zasoby z listy obiektów. Możesz wziąć jeden lub zaznaczyć wiele zasobów. Zobaczysz przycisk Trasy pod listą. Kliknij ten przycisk.

2. Wybierz zakres daty / godziny. Możesz także ustawić inne parametry, które wpływają na wynik i opcje jego przeglądania:

 

  • Podziel z parkingami – Całą trasę (tj. Trasa dnia) można podzielić na wycieczki, aby uzyskać lepszy widok. Stan parkowania jest definiowany parametrami Maksymalna prędkość i Minimalna długość pobytu skonfigurowane przez użytkownika w aplikacji Urządzenia.
  • Pokaż zdarzenia – Włącz wyświetlanie powiązanych zdarzeń, które zostały zarejestrowane. Reguły zdarzeń można skonfigurować w aplikacji Reguły.
  • Pokaż LBS – Wybierz, czy chcesz pokazywać lokalizacje określone przez sygnały GSM i WiFi (mniej precyzyjne niż nawigacja satelitarna).
  • Clustered – Jeśli to pole jest zaznaczone, lokalizacje Interval i LBS o tych samych współrzędnych i dokładności zostaną sklejone razem i pokazane jako jeden klaster punkt orientacyjny.
  • Inteligentny filtr – odfiltrowuje najczęstsze niedokładności spowodowane przez słabe sygnały GPS, błędy w lokalizacjach LBS i inne. Ścieżka wygląda lepiej i jest bardziej zrozumiała dla użytkownika. Zazwyczaj zaleca się włączenie tego pola wyboru, ale w przypadku testów i debugowania można je wyłączyć.
  • Tryb koloru – Wybierz sposób kolorowania odcinków. Ta opcja umożliwia rysowanie wielu odcinków i porównywanie ich bez pomyłek.

3. Kliknij przycisk Pokaż trasy. Zobaczysz listę tras z krótkimi szczegółami. Klikając ikonę Widok, możesz narysować dowolnie wybrane ścieżki, zmienić ich kolor itp. Każdy wynik jest wyświetlany w osobnej zakładce, dzięki czemu możesz przeglądać ścieżki dla różnych zasobów i dat jednocześnie.

4. Szczegółowe informacje o trasie zostaną wyświetlone w dolnej części ekranu pod ikoną „i”. Jeśli wybierzesz wiele ścieżek, pojawią się również informacje podsumowujące.

Typy tras/odcinków

Istnieją różne rodzaje tras w zależności od technologii zastosowanej do określenia lokalizacji i trybu śledzenia ustawionego w konfiguracji urządzenia.

 • Trasy ciągłe. Są to najczęstsze trasy, które są bardzo typowe dla aplikacji do śledzenia pojazdów. Trasy te są reprezentowane jako linie wielomianowe z początkiem i końcem.

 • Trasy interwałowe. W przypadku autonomicznych urządzeń śledzących GPS często ustawia się, że lokalizacja jest aktualizowana w stosunkowo długich odstępach czasu, tj. Raz na godzinę, raz dziennie itp. Ścieżki te będą wyświetlane jako punkty orientacyjne numerowane (1, 2… N). Dla lepszego zrozumienia zostaną połączone przezroczystymi szarymi liniami, które jednak nie mają wiele wspólnego z prawdziwą ścieżką.
 • Lokalizacje LBS. Jeśli lokalizacja nie jest zdefiniowana w systemach nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, Galileo i inne), ale w przypadku niektórych alternatywnych technologii LBS, takich jak sygnały GSM lub Wi-Fi, często nie jest bardzo precyzyjna. Aby było to jasne dla obserwatora, takie lokalizacje są wizualizowane za pomocą koła, którego promień oznacza dokładność.
 • Klastrowe punkty orientacyjne. Gdy jakiś zasób pozostaje zbyt długo w tym samym miejscu, możesz uzyskać zbyt wiele osobnych interwałów lub wiadomości LBS dla tych samych lokalizacji. Aby ułatwić obserwatorowi, serwer „sklei” je razem i pokaże na mapie tylko jeden punkt orientacyjny w klastrze. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania zostaną dodane do notatki do tego punktu orientacyjnego.