1. Home
 2. Instrukcja użytkownika Tr...
 3. Interfejs WWW TrackSystem
 4. Geostrefy, Geopłoty, Strefy, Strefy Geograficzne, dawniej obszary.

Geostrefy, Geopłoty, Strefy, Strefy Geograficzne, dawniej obszary.

Definicja: Geostrefa lub obszar to wirtualny obwód dla prawdziwego obszaru geograficznego.

Wprowadzenie do geostref/obszarów

Geostrefy służą do definiowania wirtualnych obwodów. System może kontrolować, czy obiekt przekroczył granicę geostrefy („wejście” lub „wyjście”). Wszystkie te zdarzenia są rejestrowane, dzięki czemu użytkownik może otrzymywać raporty stref obszarów i otrzymywać powiadomienia.

Co więcej, możesz przypisać różne reguły dla zdarzeń do określonych geostref . Na przykład, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o przekroczeniu prędkości tylko w określonym obszarze (np. W mieście) lub na trasie.

Ponadto, klikając lewym przyciskiem myszy geostrefę na mapie, możesz zobaczyć na niej liczbę śledzonych obiektów.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia Geostref, kliknij ikonę Wielokąt na pasku narzędzi mapy. Tutaj możesz tworzyć i importować nowe geostrefy lub edytować istniejące. Aby wyświetlić pożądane geostrefy na mapie, po prostu zaznacz pola wyboru.

Rodzaje geostref

Dostępne są trzy podstawowe rodzaje geostref:

 1. Okrąg – obszar geograficzny o danym środku i kształcie koła o minimalnym promieniu 20 metrów (promień i środek koła określa użytkownik).
 2. Wielokąt – obszar ograniczony dowolnym wielokątem o dowolnej liczbie wierzchołków.
 3. Trasa – pozwala utworzyć wirtualny obwód między dwoma (lub więcej) punktami. Na przykład służy do tego, aby pojazd nie zjechał z góry określonej trasy, a jeśli tak, można ustawić alarm informujący zainteresowaną stronę.

 

Jak stworzyć geostrefę / obszar

 1. Znajdź żądany obszar na mapie. Możesz użyć narzędzia „Wyszukiwanie adresu”.
 2. Wybierz narzędzie „Geostrefy”, klikając ikonę wielokąta na dole ekranu.
 3. Kliknij przycisk Dodaj geostrefę.
 4. Wybierz jeden z trzech kształtów z listy i wprowadź nazwę geostrefy.
 5. Narysuj strefę geofence na mapie:
  • Koło – przesuń okrąg myszką, naciskając środek koła. Aby zmienić rozmiar koła, pociągnij punkt na krawędzi koła.
  • Wielokąt – początkowo ma postać poprawnego pięciokąta, który można łatwo i losowo zmieniać. Aby dodać nowe wierzchołki, należy przeciągnąć myszą nad środkiem jednego z boków wielokąta. Aby usunąć wierzchołek, kliknij go dwukrotnie.
  • Trasa – musisz wybrać punkty początkowy i końcowy, system automatycznie zbuduje trasę między nimi. Jeśli chcesz dodać więcej punktów na trasie, przeciągnij trasę myszką. Następnie określ rozmiar okolicy.

6. Podaj nazwę strefy geostrefy i zapisz ją. Utworzone przez ciebie obszar można edytować lub usuwać.

Pokoloruj swoje geostrefy

Istnieje możliwość pokolorowania utworzonych geostref w celu lepszej wizualizacji. Jest to bardzo pomocne w przypadku, gdy masz dużo obszarów na mapie. Dzięki temu możesz podzielić je na grupy i rozróżnić na pierwszy rzut oka. Na przykład biura mogą być pomalowane na czerwono, magazyny na niebiesko, a parkingi na szaro.

Aby zmienić kolor geostrefy:

 1. Otwórz listę geostref.
 2. Wybierz potrzebną strefę.
 3. Kliknij „Edytuj”.
 4. Wybierz kolor, który ci się podoba, a zobaczysz, jak geostrefa zmieniła kolor na mapie.
 5. Zapisz wyniki.

Import geostrefy

W przypadku konieczności dodania dużej liczby obszarów do swojego konta można znacznie zaimportować je wszystkie z pliku, a nie tworzyć ręcznie jeden po drugim. Możesz zaimportować dane geostref do systemu za pomocą dwóch rodzajów plików:

 • Excel
 • KML (utworzony za pomocą Google Earth lub innych systemów danych księgowych)

Pamiętaj, że możesz importować tylko granice okręgów z plików Excel.

Aby rozpocząć importowanie z pliku:

 1. Wybierz narzędzie „Geostrefy”.
 2. Naciśnij przycisk +.
 3. Kliknij „Importuj geostrefę kulistą”.

Możesz użyć naszego przykładu pliku, aby zaimportować swoje geostrefy:

 1. Pobierz przykładowy plik.
 2. Dodaj informacje o swoich geostrefę do pliku. Upewnij się, że plik zawiera informacje o etykiecie (nazwie), adresie, długości geograficznej, szerokości i promieniu geostrefy.
 3. Prześlij edytowany plik do usługi monitorowania.
 4. Zaznacz znacznik, aby użyć nagłówków z wybranego pliku.
 5. Naciśnij Dalej +.
 6. W otwartym oknie możesz sprawdzić pola nagłówka.
 7. Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij Dalej.

Podczas przygotowywania pliku zalecamy dodanie pól nagłówka, aby zapewnić prawidłową synchronizację. Jeśli plik zawiera pola nagłówka, zostaną one automatycznie wykryte. W przeciwnym razie możesz określić je ręcznie.

W następnym etapie możesz sprawdzić, czy wszystkie rekordy są gotowe do importu. Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij Kontynuuj.

Po pomyślnym zakończeniu importu nowe geostrefy pojawią się na liście.

Możesz importować geostrefy o dowolnym kształcie z plików KML.

Aby rozpocząć importowanie z pliku:

 1. Wybierz narzędzie „Geostrefy”.
 2. Naciśnij przycisk +.
 3. Kliknij „Importuj geofence z KML”.
 4. Kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby wybrać potrzebny plik KML na komputerze.
 5. Zmień domyślny promień.
 6. Po wybraniu potrzebnego pliku kliknij „Prześlij”.

Pamiętaj, że możesz zmienić domyślny promień dla geostrefy „trasy”. W przypadku innych rodzajów geostref możesz po prostu pominąć ten punkt.

Po pomyślnym zakończeniu importu nowa geostrefa pojawi się na liście.

Możesz importować geostrefę o dowolnym kształcie z plików KML.

Aby rozpocząć importowanie z pliku:

 1. Wybierz narzędzie „Geofences”.
 2. Naciśnij +.
 3. Kliknij „Importuj geofence z KML”.
 4. Kliknij przycisk „Przeglądaj”, aby wybrać potrzebny plik KML na komputerze.
 5. Zmień domyślny promień.
 6. Po wybraniu potrzebnego pliku kliknij „Prześlij”.

Pamiętaj, że możesz zmienić domyślny promień dla geostrefy trasy. W przypadku innych rodzajów geostrefy możesz po prostu pominąć ten punkt.

Po pomyślnym zakończeniu importu nowa geostrefa pojawi się na liście.