1. Home
  2. Aplikacje i funkcje w Tra...
  3. Śledzenie zasobów GPS
  4. Obszary, geostrefy i raportowanie wizyt

Obszary, geostrefy i raportowanie wizyt

Geoogrodzenia to wirtualne obszary, które mogą obejmować dowolne budynki i terytoria: od biur i placów budowy po całe dzielnice, a nawet miasta.

Śledź czas spędzony przez pracowników w wybranych obszarach i poza nimi.

Raport Geofence zapewnia przejrzyste statystyki, pokazujące liczbę odwiedzin geofence w określonym czasie. Zobaczysz szczegółowe informacje na temat wejść, wyjść, czasu trwania pobytu i przebiegu.

Raport działa retrospektywnie. Masz nową stację paliw lub biuro w nowej okolicy?
Dodaj nową strefę geofence i zbuduj raport, aby zobaczyć, ile razy obiekt był wcześniej odwiedzany.