1. Home
  2. Aplikacje i funkcje w Tra...
  3. Śledzenie zasobów GPS
  4. Linia komend

Linia komend

Pozwól swoim użytkownikom wysyłać polecenia z niestandardowymi parametrami do dowolnego modelu urządzenia telematycznego.

Jeśli chcesz wysłać określone polecenia i polecenia na żądanie do dowolnego urządzenia, moduł poleceń niestandardowych umożliwia wstępne zdefiniowanie poleceń zgodnie z konkretnymi wymaganiami, tak aby określona grupa użytkowników mogła je wysłać do wstępnie zdefiniowanej grupy urządzeń.

Kroki implementacji niestandardowego modułu poleceń to:

  1. Zdefiniuj użytkowników, którzy będą mieli dostęp do funkcjonalności.
  2. Zdefiniuj listę pojazdów, które będą dostępne do wysyłania poleceń.
  3. Wskaż listę poleceń do wysłania.

Użytkownik z autoryzowanym dostępem może:

  1. Zobacz aktualny stan wejść lub wyjść związanych z poleceniami.
  2. Wybierz pojazd, z którym chcesz pracować.
  3. Wybierz polecenie, które chcesz wysłać.
  4. Wyślij polecenie

Użytkownicy mają dostęp do historii poleceń wysyłanych do każdego urządzenia.