1. Home
  2. Aplikacje i funkcje w Tra...
  3. Serwis terenowy

Serwis terenowy

Monitoruj, jak radzą sobie Twoi pracownicy terenowi w czasie rzeczywistym. Optymalizuj trasy i wysyłaj zadania na podstawie aktualnej lokalizacji i statusu agentów. Wykorzystaj mobilne formularze, aby szybko otrzymywać notatki, zdjęcia i podpisy z terenu. Porównuj rzeczywiste dane z oczekiwanymi wynikami, aby oszacować dokładne wskaźniki KPI. Rozliczanie prac wykonanych w terenie staje się proste i niepodważalne dzięki elektronicznej dokumentacji zlecenia i poświęconego czasu na jego wykonanie i kilometrów. Dzięki „Serwisowi Terenowemu” będziesz mógł w prosty sposób udokumentować pracę twoich ludzi, a sposób będzie wiarygodny nawet przed sądem.

Articles

Tags , , , , , ,